Aplikacja

Wypełnij formularz

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej*
Numer kontaktowy*
Adres email*


Nazwa Koła Naukowego*
Nazwa uczelni, przy której działa Koło Naukowe*


Opis działalności Koła*


Największe osiągnięcia Koła*


Nazwa zgłaszanego projektu*


Opis projektu. Napisz w jaki sposób Twój projekt może zmienić świat. Co sprawia, że jest innowacyjny. Opisz jego potencjał rynkowy i wskaż jego cechy sprzyjające rozwojowi zrównoważonemu*


Dlaczego Twój projekt powinien zwyciężyć?*


Linki do strony / mediów społecznościowych*


Plik z filmem, max 50MB (mov, mpeg4, mp4, avi, wmv, mpegps, flv) *


Plik ze skanem oświadczenia (jpg, png, bmp, pdf)*
Niniejszym zgłaszam uczestnictwo w Konkursie „3Mind”, zgodnie z Regulaminem Konkursu.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

 

Emilia Demczur, 3M: ejdemczur@mmm.com
Kamil Nawirski, NOT: kamil.nawirski@not.pl