Konkurs 3Mind

! W związku z zaistniałą sytuacją i czasowym zamknięciem uczelni zmianie ulega data zgłoszeń do Konkursu.

Zapoznaj się z nowym harmonogramem.
Zamknij

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

 

Emilia Demczur, 3M: ejdemczur@mmm.com
Kamil Nawirski, NOT: kamil.nawirski@not.pl